Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
T: 8794 8000
E: solund@skanderborg.dk

Direkte telefonnumre
 
 

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.

 

Vi ønsker at give hver enkelt beboer et meningsgivende og betydningsfuldt liv. Vi tilstræber et højt kvalificeret niveau for opgaveløsning, og vi arbejder med flerfaglige indsatser gennem kompetenceudvikling og formidling af viden for at:

  • tilgodese det enkelte menneskes støttebehov og udviklingsmuligheder
  • samarbejder med netværket omkring mennesket og i det omgivende samfund

 

Genveje

Skovhandi 2015

Masterplan 1.0

Fortællinger fra landsbyen